Energieke en vitale medewerkers maken het verschil

Vitaliteit is de basis voor duurzaam inzetbare medewerkers, optimale prestaties en een positieve werksfeer. Vitale medewerkers hebben veel energie en stralen dat ook uit. Ze zijn breder inzetbaar, productiever en minder vaak ziek, omdat zij mentaal sterker en fysiek gezonder zijn.

Vitaliteitstraining Be Fit & Well

De meeste vitaliteitsprogramma’s beperken zich tot lichamelijke vitaliteit en adviezen om met werkdruk om te gaan. De vitaliteitstraining Be Fit & Well werkt aan alle aspecten van vitaliteit: fysieke energie, mentale veerkracht, werkplezier en zingeving. Bovendien begint de training bij de individuele werknemer en het versterken van diens motivatie en verantwoordelijkheid om daadwerkelijk tot een gedragsverandering te komen.

Meer energie, veerkracht en positiviteit
Tijdens de training werken uw werknemers aan zelfkennis, verantwoordelijkheid nemen en optimaal samenwerken met anderen. Zij onderzoeken waar hun persoonlijke drive zit en hoe zij deze kunnen inzetten voor het team of de afdeling: wat vinden zij belangrijk, waaruit halen zij hun voldoening, motivatie en inspiratie? Dit zelfonderzoek vindt plaats op het niveau van weten, ervaren en daadwerkelijk doen.

Haalbare doelen en veranderingen

Elke werknemer formuleert zijn eigen haalbare doelen. In kleine stappen voert hij of zij veranderingen door op het gebied van de zorg voor zichzelf (voeding, beweging, ontspanning), omgaan met zichzelf (waardering, zelfbeeld) en omgaan met anderen (gedrag, communicatie, samenwerken).

3 dagen training verspreid over 4 maanden

Ons programma bestaat uit 4 onderdelen (2 hele dagen en 2 halve dagen) en strekt zich uit over 4 maanden. Indien gewenst zijn gedurende het traject ook individuele coachingsgesprekken met werknemers mogelijk. Tijdsduur en maatwerk staan garant voor blijvende resultaten. Alle onderdelen vinden op uw bedrijfslocatie plaats en worden begeleid door 2 vitaliteitscoaches: Pauline Muller-Hensen van Well Organized en Afra Kwak van BFit Coaching.

Wat levert het vitaliteitsprogramma Be Fit & Well u op?

- minder ziekteverzuim en uitval;
- energieke medewerkers;
- hogere productiviteit;
- meer saamhorigheid en betrokkenheid;
- betere samenwerking als team/afdeling;
- positieve werksfeer.

Het vitaliteitsprogramma Be Fit & Well is ontwikkeld door Well Organized en BFit Coaching en gebaseerd op eigen praktijkervaringen en wetenschappelijk onderzoek. Neem voor meer informatie contact op met Well Organized of kijk op www.bfitcoaching.nl